Evaluări Naționale la finalul claselor a IV-a și a VI-a, 14-23 mai 2019

În perioada, 14 – 23 mai 2019,  elevii claselor  a IV-a  și a VI-a vor susține probele scrise din cadrul Evaluării naționale la finalul claselor a IV-a și a VI-a, astfel:

 

Clasa a IV-a:

– elevi înscriși la nivelul județului Constanța: 7.106

ð  14 mai 2019 – primul test vizeaza evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română;

ð  15 mai 2019  – al doilea test vizeaza evaluarea competențelor de matematică.

Clasa a VI-a:

– elevi înscriși la nivelul județului Constanța: 5.588

ð22 mai 2019 – primul test vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare”;

  1. b) 23 mai 2019 – al doilea test vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Matematică și Științe ale naturii”.

Durata alocată rezolvarii testelor de evaluare este de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat, iar elevii vor susține probele în sălile în care își desfășoară activitatea în mod obișnuit.

La clasa a IV-a fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, dintre care unul este învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă și se finalizează în termen de nouă cel mult șapte zile de la data susţinerii ultimului test.

La clasa a  VI-a testele care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare” sunt evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea Limba și Literatura Română si celălalt cu specialitatea limbă moderna. De asemenea, testele care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Matematică și Știinte ale naturii” sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice, unul cu specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică, al treilea cu specialitatea biologie.

Rezultatele individuale obținute nu se afișează  și nu se înregistrează  în catalogul clasei.

Acestea sunt valorificate la nivelul unității de învațământ prin:

  1. a) elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde aceasta se impune;
  2. b) informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării

și dezvoltării competențelor evaluate.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*