„Generozitate” la final de an: 10 lei în plus pentru bursele de merit ale elevilor din Mangalia!

La finele anului trecut, consilierii locali au aprobat majorarea celor patru tipuri de burse școlare, alocate elevilor din municipiu. Din 2015 Consiliul Local Mangalia acordă toate cele patru tipuri de burse școlare prevăzute de lege: burse de performanţă, de merit, de studiu şi sociale. Până în prezent, cuantumul acestora era de 80, 70, 55 și, respectiv, 50 de lei.

Începând cu semestrul I al anului școlar 2019-2020, cuantumul burselor a crescut astfel: bursele de performanță vor fi de 200 de lei, cele de merit – 80 de lei, cele de studii – 60 de lei și cele sociale de 55 de lei. Trebuie menționat că bursele se pot cumula.

În Mangalia sunt doi elevi care beneficiază de burse de performanță (unul de la Liceul Callatis, celălalt de la Ion Bănescu), 1.197 elevi înregistrați ca beneficiari ai burselor de merit, 57 ai burselor de studiu și 303 ai burselor sociale. Teoretic, toate bursele ar trebui să fie acordate la începutul semestrului al II-lea, dar, din experiența anilor trecuți, întârzierea la plată poate ajunge și la … un an!

Reamintim și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii acestor burse. Astfel, elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare, cei ce s-au calificat în loturile de pregătire organizate de minister sau au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor cultural-artistice, cele cu caracter sportiv sau tehnico-ştiinţific de la nivel naţional, toate organizate de MECTS, vor beneficia de burse de perfomanţă.

Vor primi burse de merit elevii din Mangalia cu rezultate deosebite la învăţătură: cei cu media generală peste 8,50 şi media la purtare 10.00, în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor sau concursurilor şcolare naţionale sau la etapele judeţene ale competiţiilor sau concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau tehnico-ştiinţific , organizate de MECTS. Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

Elevii ce provin din familii cu un venit mediu pe membru de familie, pe ultimele trei luni, cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care au media generală peste 7.00 şi 10.00 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă recompensa financiară, vor primi burse de studiu.

Bursele sociale vor fi acordate, la începutul anului şcolar, elevilor orfani de ambii părinţi, celor ce suferă de diverse boli, dar şi celor proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*