Deputații USR Stelian Ion, Emanuel Ungureanu și senatorul USR Adrian Wiener solicită modificarea urgentă a Ordinului ministrului sănătății

Comunicat de presă

Către Ministrul Sănătății
DOMNULE MINISTRU,
Subsemnații Adrian Wiener, senator în Parlamentul României, Emanuel Ungureanu și Stelian Ion, deputați în Parlamentul Românei, vă solicităm modificarea urgentă a Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei pentru urmăroarele motive:
În ultima perioadă sediile DSP din țară au fost luate cu asalt de către persoanele ieșite din carantină și din izolare la domiciliu care au nevoie de avizul epidemiologic eliberat de această instituție.
Situația este îngrijorătoare. Pe măsură ce trec zilele, sute, mii de oameni vor ieși din carantină și vor îngroșa rândurile pentru obținerea acestui document, crescând riscul de transmitere a virusului. Textul acestui ordin a fost îmbunătățit prin modificările aduse prin Ordinul nr. 497/2020, însă persistă câteva inadvertențe și neclarități.
Există o necorelare între art. 5 alin. (1) și art. 5 alin. (3) în sensul în care la alin. (1) se vorbește despre concediile și indemnizațiile acordate pentru persoanele aflate în carantină (carantină instituționalizată și izolare la domiciliu) care se acordă pe baza documentului emis de direcțiile de sănătate publică, în vreme ce alin. (3) se referă la persoanele aflate în izolare care trebuie să completeze o declarație pe proprie raspundere pentru obținerea concediului.
Apreciem că trebuie ca din text să rezulte clar că pentru persoanele aflate în izolare de domiciliu care până la sfârșitul perioadei de 14 zile nu au avut simptome concediul și indemnizația pentru această perioadă se acordă doar în baza declarației pe proprie răspundere.

De asemenea, trebuie clarificat ce se intâmplă în cazul celor aflați în izolare care au simptome.
De aceea, vă propunem modificarea art. 1 alin (4), art. 5 alin. (1) și (3) din ordinul susmenționat astfel:
Art. 1 (4)Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care îşi monitorizează starea de sănătate. În situaţia în care prezintă simptome de boală vor anunţa medicul de familie sau sistemul «112». Dacă apelează sistemul ”112”, li se efectuează un test pentru COVID-19. În cazul în care rezultatul este pozitiv, vor fi transportate şi izolate în spital, în cazul unor forme severe, sau izolate la domiciliu si monitorizate de medicul de familie inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, acolo unde este posibil, până în momentul în care testul pentru COVID-19 iese negativ, în cazul unor forme ușoare. Dacă la sfârşitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceştia pot ieşi din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic). Persoanele menţionate la alin. (3) lit. b) pot ieşi din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecţie cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată.
Art. 5 (1)Asiguraţii cărora li se aplică măsura de carantinare instituţionalizată în spaţiile special amenajate şi persoanele cărora li se interzice continuarea activităţii prin instituirea măsurii de izolare la domiciliu beneficiază de concediu şi indemnizaţie de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcţiile de sănătate publică, respectiv prin declarația pe proprie răspundere completată potrivit anexei nr. 2, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Persoana izolată, care iese din perioada de izolare fără să prezinte simptome de boală și care are nevoie de concediu conform alin. (1), completează o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
De asemenea, considerăm că este necesară o mai bună comunicare a acestor reguli pentru că am observat că ele nu sunt cunoscute suficient de către cei care ar trebui să le aplice. De exemplu, deși în Ordinul nr. 414/2020 se menționează că perioada de izolare este de 14 zile, DSP-urile calculează acest termen de 14 zile de la data contactului pe care persoana izolată l-a avut cu persoana depistată cu codid-19, ceea ce contravine textului Ordinului 414/2020. Dacă intenția ministrului sănătății a fost în sensul în care perioada de izolare să nu fie unică, de 14 zile, iar termenul de 14 zile să se calculeze de la data ultimului contact, acest lucru trebuie reglementat ca atare.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*