Consilierii locali au aprobat scutirea majorărilor de întârziere, la plata impozitelor, pentru persoanele juridice

Consilierii locali din Mangalia au adoptat, recent, un proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru persoanele juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local. Conform documentului, persoanele juridice din Mangalia vor beneficia de anumite facilități fiscale aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 1 aprilie 2021, dacă debitele vor fi achitate integral, la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 30.09.2021. Solicitanții care fac obiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale și incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanțare în cadrul schemei de minimis. Prezenta schemă se adresează întreprinderilor din toate sectoarele economice, care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Mangalia și care îndeplinesc condițiile privind acordarea de facilități fiscale reprezentând scutire de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, cote de participare, etc.