Burse acordate elevilor din comuna Tuzla

Consiliul Local Tuzla va acorda o serie de burse elevilor comunei, în urma unui proiect depus de primarul localităţii. Potrivit lui Taner Reşit, edilul comunei Tuzla, consiliile locale pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat.
„Prin urmare, la ședința Consiliului Local din 31.05.2022 voi propune spre aprobare un Proiect de Hotărâre privind cuantumul și numărul burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Tuzla în semestrul II al anului școlar 2021-2022 pentru fiecare categorie de bursă, astfel:
• Burse de performanță: 0 beneficiari;
• Burse de merit: 102 beneficiari;
• Burse sociale: 86 beneficiari;
• Burse de studiu: 21 beneficiari.
Potrivit H.G. nr. 1094/06.10.2021 cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, este de:
• Bursa de performanță: 500 lei;
• Bursa de merit: 200 lei;
• Bursa de studiu: 150 lei;
• Bursa pentru ajutor social: 200 lei”.