Taxa de parcare la Mangalia – 2 lei/ora

Consilierii locali din Mangalia au fost chemaţi să voteze, în cadrul ultimei şedinţe ordinare, Proiectul privind aprobarea preţului pentru parcarea de autoturisme precum şi aprobarea preţului în vederea închirierii terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Mangalia situat pe Cordonul Saturn-Venus.

Potrivit proiectului, primarul urbei, Cristian Radu, este împuternicit să întocmească documentaţia pentru susţinerea licitaţiei în urma căreia vor fi închiriate terenurile de pe cordon, dar şi să emită o dispoziţie privind procedura de taxare a autoturismelor ce parchează in zona. Această taxa este de 2 lei/ora.

În ceea ce priveşte licitaţia, preţul de pornire pentru metrul pătrat de închiriat a fost deja stabilit o dată cu aprobarea, de vechiul Consiliu Local, a HCL 17/2011, ce a avut la bază „Raportul de evaluare pentru terenurile situate în intravilanul şi extravilanul municipiului, în vederea încheierii contractelor de asociere şi închiriere, întocmită de expert evaluator ing. Ciprian Nicolae Gheorghe”. Potrivit raportului (foto), un metru pătrat de teren pentru asociere sau închiriere în staţiuni, în funcţie de zona (plajă, zonă limitrofă plajei etc) este cuprins între 0,02 euro şi 0,27 euro.

4 comments for “Taxa de parcare la Mangalia – 2 lei/ora

Comments are closed.