25 iulie 2024 13:59

Guvernul lichideaza datoria de 2,5 milioane de lei a primariei Mangalia catre Callatis Therm

Ordinul Nr.1173 din 04.09.2012 pentru aplicarea la nivelul municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 647 din 11 septembrie 2012

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru administraţie şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Articolul 1. Până la lichidarea obligaţiei de plată în sumă de 2.543 mii lei, datorată Societăţii Comerciale „Callatis Therm“ – S.A. de către municipiul Mangalia, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Constanţa alocă bugetului local al municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, cote defalcate din impozitul pe venit, numai pentru plata obligaţiei către furnizorul de energie termică.

Articolul 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie, Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu

(sursa: legestart.ro)

2 thoughts on “Guvernul lichideaza datoria de 2,5 milioane de lei a primariei Mangalia catre Callatis Therm

  1. Guvernul lichidează datoria primăriei Mangalia către Callatis Therm pe banii primăriei nu ai guvernului.
    Bugetul local se compune printre altele și din cote defalcate din impozitul pe venit. ”Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se alocă lunar, o cotă de 47% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al căror teritoriu iși desfășoară activitatea plătitorii de impozite”- spune legea 483/2006.
    În cazul de față prevederea din art. 1 al ordinului MFP ” Până la lichidarea obligaţiei de plată în sumă de 2.543 mii lei, datorată Societăţii Comerciale „Callatis Therm“ – S.A. de către municipiul Mangalia, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Constanţa alocă bugetului local al municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, cote defalcate din impozitul pe venit, numai pentru plata obligaţiei către furnizorul de energie termică.” înseamnă că acea cotă defalcată din impozitul pe venit ,ce intră lunar în bugetul local, nu va putea fi utilizată decât pentru plata datoriei către firma de termoficare.

Comments are closed.