24 iunie 2024

Amenzi de 122.500 de lei date de ITM Constanţa

In perioada 01-31.03.2014, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat  activitatea de control si verificare a societaţilor  comerciale, care isi desfasoară activitatea pe raza judeţului Constanţa.

              Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii  si  securitatea si sănătatea în munca a salariaţilor.

             Corpul de control Relaţii de Munca  din cadrul I.T.M. Constanţa a verificat un  numar de 634 agenti economici din care 104 au fost sanctionaţi. S-a aplicat un numar de 104 sancţiuni contravenționale din care 94 amenzi  în valoare de 860.500 lei si 10 avertismente. S-a dispus un numar de 618 masuri cu termen  de remediere.

               Au fost depistaţi 46 angajatori care practicau munca nedeclarată, cu un numar de  83 de  persoane  care nu aveau încheiat contract individual de munca.

             Pentru 1 agent economic,  cu un număr total de 8 de persoane fără forme legale de angajare, a fost sesizat  Parchetul de pe Lângă Judecatoria Constanta  pentru a stabili daca acesta  se face vinovat de incalcarea prevederilor art. 264 (3) din Lg.53 / 2003 republicată.        

         Alte neconformităţi depistate :               

                     Incalcarea  prevederilor art.137 din Lg.53/2003 – privind repausul saptămânal ;

         Incalcarea prevederilor art.23 din Lg.108/99 privind nerealizarea masurilor dispuse in precesul verbal de control;

         Nerespectarea prevederilor art.119- Lg.53/2003 privind evidenţa orelor  de lucru prestate de salariati;

         Incalcarea prevederilor art.16(1) Lg.53/2003 referitor la incheierea in forma scrisa a contractului individual de munca;

         Nerespectarea prevederilor art.168(1) –Lg.53/2003 privind acordarea drepturilor salariale restante;

         Incălcarea prevederilor art.122 din Lg.53/2003, privind munca suplimentara;

         Incălcarea prevederilor art.125 din Lg.53/2003, referitor la munca de noapte.

          Corpul de control Securitate si Sănătate in Munca din cadrul I.T.M.  a verificat, în perioada 01-31.03.2014  un numar de 292 angajatori, s-a dispus un numar de 472 masuri de remediere a neconformitatilor constatate, s-au aplicat  29 amenzi in valoare de 122.500 lei.