19 aprilie 2024

Ce spune Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre fenomenul de cliffing de la malul mării

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA – LITORAL asigură comunitatea locală  din zonelor riverane și turiștii că fenomenul cunoscut sub denumirea de cliffing, manifestat în zona Mamaia la linia țărmului, este unul normal, întâlnit și pe plajele naturale. În urma lucrărilor specifice de pregătire a suprafețelor de nisip pentru sezonul cald, plajele vor putea fi utilizate în condiții optime în scop turistic.

Reiterăm faptul că fenomenul de cliffing/scarping este un fenomen care nu afectează exclusiv plajele înnisipate, ci și plajele naturale. Este un fenomen cunoscut, pe care îl întâlnim periodic, pe care specialiștii l-au anticipat încă de la etapa de proiectare, pe care l-am observat anterior și în zonele înnisipate în 2015, dar și pe plajele naturale (vezi foto). Acest fenomen va continua să apară periodic cu frecvență anuală, cu precădere în sezonul rece, până la atingerea profilului de stabilitate dinamică și chiar după acest moment dar mult mai rar, dacă sunt întrunite anumite condiții de val.

Descrierea profilul plajei în sezonul rece ca fiind un „dezastru” este o eroare cu consecințe substanțiale și imediate privind desfășurarea sezonului estival care urmează, în condițiile în care ne aflăm în perioada de rezervări turistice ceea ce va afecta turismul în zona Mamaia.

Informațiile oferite de beneficiarului proiectului și administratorul plajelor nu au fost  valorificate la adevărata lor acuratețe tehnică, în timp ce primează opiniile unor biologi fără o pregătire aplicată în domeniului de dinamică costieră.

Biologii sunt specialiști în cunoașterea organismelor vii, respectiv animale și plante și nu sunt specialiști în morfologie și dinamică costieră.

Plajele au fost evaluate, măsurate, modelate, proiectate, înnisipate, de ingineri și experți în modelare hidraulică și sunt în continuare monitorizate și operate de ingineri.

Trebuie să amintim, ca un exemplu, că în data de 18 noiembrie 2023 a avut loc o furtună cu valul maxim înregistrat de 4,6 metri, adică peste valul maxim de calcul al profilului de plajă, ocazie cu care nu s-au identificat probleme semnificative ale plajei sau ale construcțiilor de protecție costieră, și mai ales, nici construcțiile din zona limitrofă nu au avut probleme fiind protejate eficient de plaja „lățită” comparativ cu alte regiuni litorale, cum ar fi Odessa.

Executantul plajei din Mamaia a inclus un volum suplimentar de nisip, ca tampon, pentru a se asigura că nu vor exista retrageri ale plajei mai mari decât cele specificate în cerințele beneficiarului.

Reamintim că perioada de viață a lucrărilor este de 50 de ani și perioada de garanție oferită lucrărilor este de 13 ani, iar acestea sunt monitorizate anual pentru a fi identificate depășiri ale parametrilor proiectați. ABADL desfășoară campanii de monitorizare cu echipamente topografice și batimetrice de cel puțin 2 ori pe an. De asemenea, aceasta este monitorizată și de consultantul beneficiarului pe perioada de notificare a defectelor (PND).

În situația în care s-ar constatat o comportare anormală a plajelor, care depășește prevederile Cărții Tehnice a Construcției și respectiv ale Manualului de Utilizare, se va solicita intervenția executantului.