19 aprilie 2024

Conferinţă finală de proiect POSDRU/110/5.2/G/88329

În data de 26 februarie, ora 12:00, în sala de conferinţe a Hotelului Corsa, strada Teilor, nr. 11, oraş Mangalia, judeţ Constanţa a avut loc conferinţa de final a proiectului cu titlul „Program integrat de dezvoltarea și consilierea șomerilor din mediul rural, în vederea dezvoltări turismului din Județul Constanța, Municipiul Mangalia”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiectul a fost implementat de către SC Synthesis Management Consultants – SMC SRL, în parteneriat cu Fundaţia Amfiteatru, KEK Pyxida (Centrul de Dezvoltare, Resurse Umane și Formare Profesională PYXIDA), EDUCO – Educația pentru grupuri vulnerabile, având o durată de 24 de luni şi o valoare de 2,124,680.00 lei.

Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor fără ocupaţie, a persoanelor implicate în agricultură de subzistenţă, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri şi şomeri de lungă durată din mediul rural, Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, prin măsuri active de ocupare pentru dezvoltarea unor noi abilităţi de acces şi menţinere pe piaţa muncii în domeniul turismului.

Temele abordate în cadrul evenimentului au fost referitoare la prezentarea proiectului şi a rezultatelor acestuia; importanța cursurilor din domeniul turismului și a pregătirii pe tot parcursul vieții pe o piață a muncii în continuă transformare; strategii de sustenabilitate. Aceste teme au fost prezentate şi susţinute de Cătălina SCARLAT – Responsabil promovare şi comunicare şi de către Casandra VÎRLAN – Coordonator regional.

La eveniment au participat reprezentanţi din partea primăriilor Limanu şi Peştera, reprezentanţi media cât si absolvenţi ai cursurilor de formare profesională desfăsurate prin proiect.

2 thoughts on “Conferinţă finală de proiect POSDRU/110/5.2/G/88329

Comments are closed.