25 iulie 2024 10:55

Ploaie de amenzi: proprietarii maşinilor scoase la vânzare riscă sanctiuni de până la 2.000 de lei!

Potrivit unui proiect de hotărâre ce ar putea fi aprobat de consilieri în cursul zilei de astăzi, vor fi interzise vânzarea autovehiculelor înmatriculate şi neînmatriculate de cetăţenii urbei sau de agenţii economici, precum şi parcarea sau staţionarea vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor activităţi comerciale pe domeniul public sau privat al Mangaliei, aflat în administrarea ADPP.

Vor face excepţie maşinile aflate în spaţii amenajate special (parcuri auto, târguri auto sau showroom-uri), dar, după cum se ştie, Mangalia nu deţine nicio astfel de facilitate unde localnicii să îşi expună maşinile spre vânzare. Tot exceptate de la sancţiuni vor fi autoturismele aflate spre vânzare în parcările tip „reşedinţă“, deţinute de către proprietarii maşinilor pe baza unor contracte de închiriere. În aceeaşi situaţie se vor afla şi autoturismele ce au afişată, în parbriz, dovada că proprietarii au achitat taxa locală pentru ocuparea domeniului public.

Potrivit HCL 307/11.06.2013, vânzarea directă de cereale, legume, fructe, brazi, este taxată diferit: cea din autoturism – 5 lei, din autofurgonetă – 7,5 lei/mp/zi, din remorci – 5 lei. Comercializarea directă de cherestea şi combustibil solid din autocamioane este taxată cu 7 lei, din autofurgonete – 7,4 lei, iar din remorci – 7 lei. Proprietarii autoturismelor scoase la vânzare vor achita un 1 leu/zi, cei ai camioanelor – 2,75 lei/zi, autofurgonetelor – 2,75 lei/zi şi aceeaşi sumă pentru remorci. Vânzarea directă din autovehicule omologate, cu destinaţie specială, de produse alimentare şi nealimentare, amplasate în locuri prestabilite şi cu avizul Comisiei de urbanism a Consiliului Local Mangalia şi al arhitectului-şef este taxată, începând tot cu luna iunie a anului trecut, cu 30 lei/zi.

Cei ce vor încălca noua regulă riscă sancţiuni cuprinse între 1.000 de lei şi 2.000 de lei. Amenda va fi „tăiată“ de poliţiştii locali şi, potrivit legii, există posibilitatea achitării pe loc sau în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, a jumătate din minimum sancţiunii.