24 iunie 2024

Consilierii au aprobat organigrama primăriei: mangalioţii au la dispoziţie peste 100 de posturi publice vacante!

Consilierii locali au aprobat, în urmă cu câteva minute, mai multe proiecte de hotărâre, ce stabilesc organigrama, statul de funcţii şi planul de ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, Direcţiei Poliţia Locală şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia, Serviciului Public de Asistenţă Socială, precum şi Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat. Totodata, consilierii au decis înfiintarea „Centrului Cultural Mangalia“, prin reorganizarea instituţiilor publice locale de cultură: Casa de Cultură, muzeul şi bibliotecile. Aşa se face că, pentru mangalioţii care doresc să intre în rândul funcţionarilor publici sau contractuali, în urma aprobării organigramei, peste 100 de posturi vacante vor fi scoase la concurs.

Tot în cadrul şedinţei de consiliu, aleşii urbei au mai decis înfiinţarea unei staţii de transport public local de persoane pe ruta Mangalia-Olimp, aprobarea subvenţiei de transport public acordată de la bugetul local şi rezultată în urma negocierii cu operatorul de transport titular al contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, alături de listele de priorităţi pentru 2012 pentru blocurile ANL, sociale şi cele în regim de închiriere.

Au mai fost aprobate regulamentele de creştere şi deţinere de animale domestice şi a păsărilor de curte şi de gestionare a populaţiei canine de pe raza municipiului.

5 thoughts on “Consilierii au aprobat organigrama primăriei: mangalioţii au la dispoziţie peste 100 de posturi publice vacante!

  1. Sper doar ca se va anunta si cand se incep inscrierile…sa poata si cei fara loc de munca sa se angajeze.

  2. Nu se pot face angajari . Stati linistiti. Doar cate unul pe ici pe colo. Posturile de sefi sunt rezervate celor care au lins bine pe vremea lui Tusac si chiar a lui Iorgus.

Comments are closed.