12 aprilie 2024

Consilierii, chemaţi să mărească tarifele lunare pentru garaje

Chemaţi vineri în şedinţă ordinară, consilierilor locali li se va supune, spre aprobare, noile tarife lunare pentru terenurile ocupate de garaje, administrate de ADPP Mangalia. Taxele pentru aceste terenuri nu au mai fost majorate din 1998, adică de la adoptarea proiectului initial.

Majorarea taxelor va fi făcută cu indicele de inflaţie pentru perioada 1998-2013 (adică 1.464,12%). Astfel, pentru persoanele fizice, ce deţin un garaj de maximum 20 mp, tariful lunar va creşte de la 0.05 lei/mp la 0,73 lei/mp (la care se va adăuga şi TVA-ul), terenurile de sub garajele cu suprafeţe cuprinse între 20 mp şi 40 mp vor scoate din buzunarul cetăţenilor de la 0,1 lei initial la 1,46 lei (plus TVA), iar garajele mai mari de 40 mp vor costa, de la 0,2 lei la 2,93 lei/lunar.

Persoanele juridice vor achita, în urma votului consilierilor, pentru suprafeţe mai mici de 40 mp – de la 0,1 lei/lună la 1,46 lei/lună, pentru garajele cu suprafeţe cuprinse între 20 mp şi 40 mp – de la 0,2 lei/lună la 2,93 lei/lună, iar pentru terenurile de sub garajele mai mari de 40 mp – de la 0,4 lei/lună la 5,86 lei/lună.

Potrivit art. 39 al Ordonanţei 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, structura şi nivelul preţurilor vor trebui să acopere costul furnizării/prestării serviciilor, sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare, să descurajeze consumul excesiv şi risipa etc.

Noile tarife ar intra în vigoare retroactiv, de la 1 ianuarie 2014 şi vor putea fi achitate până la 31 martie. Ulterior acestei date penalităţile vor fi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.