21 aprilie 2024

Proiect de formare profesională pentru persoanele din mediul rural, ajuns la final

Hotelul Corsa a găzduit, miercuri la prânz, Conferinţa finală a proiectului intitulat „Program integrat de dezvoltarea şi consilierea şomerilor din mediul rural, în vederea dezvoltării turismului din judeţul Constanţa, municipiul Mangalia” (Contract POSDRU/110/5.2/G/88329). La eveniment au participat persoanele care au urmat cursurile de formare profesională finanţate de Uniunea Europeană în meseriile de recepţioner, ghid de turism, agent de turism şi lucrător în pensiune turistică. Prezentarea, pe larg, a proiectului a fost susţinută de către Cătălina Scarlat, responsabil Promovare şi Comunicare din partea EDUCO, precum şi de Casandra Vârlan, coordonator regional P3.

Durata de implementare a proiectului: decembrie 2011 – februarie 2014 (24 de luni), cu precizarea că în intervalul iulie 2013 – septembrie 2013 proiectul a fost suspendat. Valoarea totală a proiectului a fost de 2.124.680.00 lei. Cea care a solicitat derularea acestui proiect a fost SC Synthesis Management Consultants – SMC SRL, parteneră fiind Fundaţia Amfiteatru. Ceilalţi doi parteneri ai acestui proiect au fost KEK Pyxida (Centrul de Dezvoltare, Resurse Umane şi Formare Profesională PYXIDA), respectiv EDUCO – Educaţia pentru grupuri vulnerabile.

Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor fără ocupaţie, a celor implicate în agricultura de subzistenţă, a celor aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri şi de lungă durată din mediul rural al judeţului Constanţa, municipiul Mangalia, prin măsuri active de ocupare pentru dezvoltarea de noi abilităţi de acces şi menţinere pe piaţa muncii în domeniul turismului. Obiectivele specifice au constat în dezvoltarea de noi competenţe şi abilităţi pentru un număr de 200 de persoane cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii prin participarea la cursuri de formare profesională în meserii din domeniul turismului. Concret, organizatorii au derulat activităţi de informare şi consiliere profesională, formare profesională în domeniile adaptate cerinţelor pieţei muncii locale: turism – Recepţioner de hotel, Ghid de turism, Agent de turism, Lucrător în pensiune turistică; consiliere profesională şi psihologică şi servicii de orientare în carieră ş.a.

Organizatorii mulţumesc autorităţilor publice locale: Primăria Limanu, Primăria Peştera, Primăria 23 August, Primăria Pecineaga, AJOFM Constanţa, Biroul local Mangalia, cât şi partenerilor implicaţi, pentru sprijinul acordat.