25 iulie 2024 9:15

Cooperativa Agricolă Natural a primit dreptul de concesiune a păşunii Mangalia

Consilierii locali au aprobat concesionarea, prin atribuire directă, către Cooperativa Agricolă Natural Mangalia a unei suprafeţe de teren ce face parte din domeniul privat al municipiului, cu scopul păşunării animalelor. Durata contractului este de maximum 5 ani.

Redevenţa se va stabili în lei/ha/an în urma întocmirii unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat. Cooperativa Agricolă Natural Mangalia, reprezentată de preşedintele organismului, Viorel Niculescu, va asigura întreţinerea corespunzătoare a păşunilor. În cazul în care Cooperativa Agricolă Natural Mangalia îşi va vinde animalele, redevenţa prevăzută în contractul de concesiune se plăteşte pe un an, cu dreptul de a fi înlocuite cu alte animale din aceeaşi specie.

Potrivit OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor, trebuie să iniţieze procedura de concesionare/închiriere în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

1 thought on “Cooperativa Agricolă Natural a primit dreptul de concesiune a păşunii Mangalia

Comments are closed.