18 aprilie 2024

Măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei de recoltare a cerealelor

În perioada campaniei agricole de vară, în special pe perioada campaniei de recoltare a cerealelor păioase, creşte mult riscul de incendiu atât la lanuri, cât şi la depozitele de cereale şi furaje, evenimente ce pot avea consecinţe grave asupra vieţii, mediului înconjurător şi bunurilor materiale.

Pentru reducerea riscurilor producerii de incendii, pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor, Serviciul Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa readuce la cunoştinţa proprietarilor de terenuri agricole, deţinătorilor de utilaje agricole şi de transport, precum şi cetăţenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării campaniei de recoltare şi depozitare a cerealelor, astfel:

În perioada coacerii şi până la terminarea recoltării:

Se interzice remedierea unor defecţiuni apărute la maşinile şi utilajele agricole la o distanţă mai mică de 50 m faţă de lanurile nerecoltate, mirişti sau vegetaţie uscată;

Sensul de recoltare al combinelor va fi invers direcţiei vântului dominant;

Alimentarea cu carburanţi se va face numai în punctele de alimentare special amenajate. Este interzis transportul şi transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, confecţionate din material plastic şi alimentarea în lan sau la distanţe mai mici de 50 m faţă de acestea, a autovehiculelor, maşinilor şi utilajelor agricole.

Atenţie mecanizatori! Înaintea începerii lucrărilor agricole:

Verificați toate maşinile şi utilajele agricole din punct de vedere tehnic, asiguraţi-le cu dispozitive parascântei şi dotaţi-le cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor – stingătoare, butoaie cu apă de 100 litri, lăzi cu nisip şi mături cu coada de cel puţin 2 metri;

Însușiți-vă principalele reglementări de prevenire şi stingere a incendiilor, a regulior privind fumatul şi utilizarea focului deschis;

Nu uitați! Fumatul, iluminatul cu flacără deschisă şi utilizarea focului deschis sunt interzise la mai puţin de 50 m de punctele de recoltare şi depozitare a produselor agricole!

Atenţie proprietari de terenuri şi administratori de asociaţii agricole!

Fumatul, iluminatul şi utilizarea focului deschis sunt interzise la mai puţin de 50 m de punctele de recoltare şi depozitare a produselor agricole;

Asigurați punctele de recoltare cu tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă, platforme mobile dotate cu furci, cazmale, găleţi, stingătoare, butoaie cu apă;

Asigurați izolarea lanurilor prin fâşii arate sau discuite cu lăţimea de peste 20 m spre drumuri şi păduri sau de 50 m spre căile ferate adiacente;

Efectuați toate lucrările agricole cu utilaje verificate tehnic din punct de vedere al dispozitivelor parascântei;

Asigurați parcelarea suprafeţelor mari de teren cultivate cu păioase, prin fâşii longitudinale şi transversale;

Instruiți personalul de deservire a maşinilor şi utilajelor agricole pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;

Strângeți paiele rezultate în urma recoltării şi araţi imediat miriştea;

Este interzisă arderea miriştilor şi a vegetaţiei uscate fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului, fără informarea în prealabil a primăriilor şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din localitate în vederea emiterii permisului cu foc deschis.

Conform prevederilor H.G.R. NR. 537/2007:

arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, precum şi amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei;

folosirea autovehiculelor de transport sau a maşinilor şi utilajelor agricole fără dispozitive ori site parascântei, în situaţiile în care reglementările tehnice prevăd aceasta, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1. 000 lei.

Pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase, cadrele inspecției de prevenire a incendiilor vor controla modul de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, aplicând sancţiuni contravenţionale acolo unde nu se respectă prevederile legale.

 

Cetăţeni, nu uitaţi !

Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.