21 aprilie 2024

Proiectul „Eu sunt curajos”, inițiat la Liceul Teoretic „Callatis”, îi va învăța pe elevi să nu devină victime ale bullyingului

Începând cu luna aprilie 2024, Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia, prin proiectul Eu sunt curajos”, s-a alăturat Programului de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar „Împreună prindem curaj”, inițiat de Ministerul Educației.

Scopul programului constă în prevenirea și reducerea violenței și a infracțiunilor în mediul școlar.

Obiectivele programului vizează:

• Crearea unui climat sigur, primitor și de susținere pentru toți beneficiarii implicați (elevi, părinți, cadre didactice) la nivelul unităților de învățământ; • Îmbunătățirea relațiilor/coeziunii dintre personalul școlii, familie și elevi, inclusiv a colaborării acestora în vederea susținerii victimelor să gestioneze momentul traumatic și a autorilor să-și îmbunătățească comportamentul;

• Capacitatea elevilor să raporteze faptele de violență și a martorilor să adopte strategii de susținere a victimelor și descurajare a comportamentelor violente ale autorilor;

• Îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale ale elevilor, inclusiv a capacității acestora de identificare, interpretare, exprimare și autocontrol/autoreglare a emoțiilor într-o manieră constructivă față de sine și față de ceilalți;

• Conștientizarea consecințelor asociate săvârșirii faptelor de violență și a infracțiunilor.

Proiectul ,,Eu sunt curajos” este unul dintre cele 12 proiecte din județul Constanța selectate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța care participă la acest program la nivelul județului Constanța și beneficiază de finanțare în valoare de 4000 lei.

Beneficiarii proiectului sunt elevii, părinții și cadrele didactice din Liceul Teoretic ,,Callatis”.

Activitățile proiectului: sesiuni de informare, ateliere de lucru, vizite de lucru, dezbatere, simpozion-concurs, activități recreative și de socializare, se vor desfășura în parteneriat cu instituțiile și organizațiile neguvernamentale locale și județene, în perioada 1 aprilie-31 mai 2024.

Proiectul este coordonat de profesorul consilier școlar Carmen Silvia Andrei, în echipă cu profesorii diriginți și cu sprijinul conducerii unității școlare, profesor Daniela Diaconu-director și profesor Thedor Crăciunescu-director adjunct.

Echipa de proiect și clasele participante la proiect:

• profesor Adela Grozeanu, clasa a V-a A;

• profesor Melania Chelaru, clasa a V-a B;

• profesor Oana Gherghișan, clasa a VI-a A;

• profesor Ghiulnar Bechir, clasa a VI-a B;

• profesor Cristina Matei, clasa a VI-a C;

• profesor Sanda Pădureanu, clasa a VII-a A;

• profesor Cristina Angheluță, clasa a VII-a B;

• profesor Alina Itu, clasa a VII-a C;

• profesor Simona Gherfi, clasa a VIII-a A;

• profesor Denisa Mirea, clasa a VIII-a B;

• profesor Silvia Lipnic, clasa a IX-a A;

•profesor Georgeta Magaz, clasa a IX-a B;

• profesor Adina Giurcă, clasa a IX-a C;

• profesor Corina Graure, clasa a X-a A;

•profesor Mihaela Pilat, clasa a X-a B;

• profesor Livia Costache, clasa a X-a D;

• profesor Ghiulserin Sali, clasa a XI-a A;

• profesor Luminița Pătrânoiu, clasa a XI-a B;

• profesor Corina Mihalache, a XI-a C.

Pe aceeași temă:

Șapte voluntari, elevi la Liceul Teoretic „Callatis”, au participat la plantarea Pădurii Erasmus+

Continuă seria succeselor de la Liceul Teoretic „Callatis”. Elevele Daria Mateciuc și Ștefania Nicolae, pe podiumul Olimpiadei de Științe Socio-Umane