18 iulie 2024 21:15

Proprietarii mansardelor, obligaţi să modernizeze faţada blocului şi să monteze mobilier urban

Consilierii locali au aprobat, în cadrul celei mai recente şedinţe ordinare, un proiect de hotărâre prin care sunt stabilite o serie de măsuri referitoare la autorizarea lucrărilor de construire la locuinţele situate în blocuri. Noul regulement stipulează, printre altele, modalitatea prin care se pot închide balcoanele, condiţiile prin care se pot construi acestea, felul în care se pot supraetaja blocurile, dar şi cum pot proprietarii să îşi completeze sau să îşi extindă apartamentele.

Închiderea balcoanelor situate la etajele I-X se poate face doar la acele construcţii care au corespondent la etajele superioare, cu excepţia ultimului etaj. Autorizarea acestora se face în baza unui singur proiect, concomitent pentru toate apartamentele similare de pe tronson (scară) sau bloc, în scopul menţinerii aspectului unitar al construcţiei şi pentru limitarea impactului vizual negativ.

În cazul construirii balcoanelor/extinderilor de la nivelul parterului blocurilor existente este interzisă afectarea spaţiilor verzi, indiferent dacă acestea aparţin domeniului public sau privat al municipiului. Materialele şi finisajele vor fi similare, prin natura şi culoarea lor, cu finisajele blocului. Prin proiectul de hotărâre se mai precizează că „nu vor fi autorizate spaţii de alimentaţie publică la balcoanele şi camerele situate la parter, ci numai sedii de firme, birouri notariale, cabinete medicale, spaţii comerciale, cabinete de înfrumuseţare şi masaj, ateliere foto, bijuterii etc, negeneratoare de zgomot şi trafic ridicat de persoane“. Pentru construirea noilor balcoane este necesar acordul tuturor vecinilor şi colocatarilor şi acordul asociaţiei de proprietari.

Construirea balcoanelor pe toată înălţimea imobilului de locuit se va putea face în baza unui proiect unitar cu încadrarea în limita trotuarului de gardă.

Supraetajarea imobilelor cu mansardă este permisă numai în momentul în care acest lucru se realizează în întreg imobilul, indiferent de numărul de scări şi modul de dispunere a acestora. Supraetajarea în sistem de terasă se poate face la imobilele de locuinţe colective cu regim maxim de P+4, pe tronsoane sau pentru întregul bloc. Investitorul, beneficiar al mansardării, va avea obligaţia să recondiţioneze şi să modernizeze faţada blocului. De asemenea, acesta trebuie să reamenajeze spaţiile verzi şi trotuarele din faţa blocului, parcarea aferentă şi să achiziţioneze, respectiv să monteze mobilier urban în zona.

Înlocuirea învelitorilor terasate deteriorate cu învelitori tip şarpantă nu este permisă.