14 iunie 2024

Unitatea Militară 02196 Mangalia angajează muncitor calificat

Unitatea Militară 02196 Mangalia din Ministerul Apărării Naționale cu sediul în strada 1 Decembrie, nr.72 A Mangalia organizează concurs în vederea încadrării postului vacant de execuție de personal civil contractual în conformitate cu prevederile H.G.1336/28.10.2022, după cum urmează:

Muncitor calificat treapta III (lăcătuş mecanic), post vacant, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în Formațiunea de cazarmare/Formațiuni de sprijin la U.M. 02196 Mangalia.

CONDIȚIILE SPECIFICE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

1. Nivel de studii – minim studii generale, cu certificat de atestare profesională în domeniul de activitate al postului;

2. Vechime în specialitatea postului: minim 3 ani;

3. Conduită morală şi disciplinară corespunzătoare lucrului într-un mediu militar;

4. Disponibilitate pentru prezentare la program în cazul solicitărilor de urgenţă;

5. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;

6. Abilități și aptitudini profesionale: iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.

Relații suplimentare puteți obține la U.M. nr. 02196 Mangalia, str. 1 Decembrie nr.72 A, Mangalia , telefon contact: 0241/751358, int.168.