14 iunie 2024

Asociaţiile de proprietari, ajutate să contracteze credite pentru reabilitarea termică a blocurilor

În şedinţa de Guvern din data de 7 ianuarie ac au fost completate sau modificate mai multe hotărâri care se referă la stabilirea plafoanelor creditelor ce se vor acorda anul acesta prin Programul naţional „Prima Casă”, la reabilitarea termică a clădirilor şi la stabilirea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

Astfel, pe de o parte s-a aprobat o Hotărâre privind completarea art.2 din HG nr.736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală. Modificările au în vedere continuarea programului prin stabilirea plafonului garanţiilor care pot fi emise în anul 2014 la nivelul sumei de 50 milioane lei.

Prin această decizie se creează condiţii pentru dezvoltarea pieţei construcţiilor, prin deblocarea activităţilor componente, prin stimularea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate lucrări de construcţii şi a celor din industriile orizontale legate de acest sector, crearea de noi locuri de muncă. Vor fi atenuate  efectele crizei economice în domeniile vizate, prin deblocarea mecanismelor de finanţare, producţie şi consum precum şi deblocarea pieţei materialelor de construcţii şi a construcţiilor. Totodată, sunt sprijinite asociaţiile de proprietari/persoane fizice care doresc să contracteze credite pentru reabilitarea termică, dar întâmpină dificultăţi în accesarea finanţării necesare din cauza lipsei  de garanţii, reducerea costurilor cu întreţinerea datorită reducerii consumurilor energetice din locuinţe. 

Programul, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP),  permite asociaţiilor de proprietari şi persoanelor fizice să contracteze, în anumite condiţii, credite avantajoase, garantate şi subvenţionate de stat, pentru executarea de lucrări de reabilitare termică. Creditele sunt destinate atât blocurilor de locuinţe, cât şi clădirilor de locuit individuale.

De la începutul programului, lansat în anul 2010, au fost acordate 22 de garanţii în valoare totală de peste 6,2 milioane de lei.

Firmele de construcţii vor fi impulsionate să se dezvolte

Pe de altă parte, tot în şedinţa de marţi, 7 ianuarie s-a aprobat Hotărârea privind completarea

art. 2 din H.G. nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

Modificările se referă la demararea programului şi asigurarea condiţiilor de derulare a acestuia presupune stabilirea unui plafon al garanţiilor care pot fi emise în anul 2014, la nivelul sumei de 100 milioane lei. Reprezentanţii Ministerului asigură persoanele fizice şi juridice că se creează condiţiile necesare pentru impulsionarea şi dezvoltarea pieţei construcţiilor prin deblocarea tuturor activităţilor componente ale procesului investiţional în domeniu, stimularea în mod indirect a operatorilor economici din industriile orizontale legate de domeniul construcţiilor, menţinerea şi crearea de locuri de muncă, asigurarea continuităţii plăţii obligaţiilor bugetare de către contribuabilii din acest domeniu de activitate.

Programul, derulat la nivelul MDRAP, este finanţat prin credite garantate şi subvenţionate de stat şi se adresează asociaţiilor de proprietari sau persoanelor fizice care execută lucrări de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit.