25 iulie 2024 10:26

Bazele sportive au revenit la primărie

În urma unei solicitări a Asociaţiei Sportive Municipale Callatis Mangalia, Consiliul Local a aprobat retragerea dreptului de administrare a bazelor sportive din localitate – Stadionul Neptun, Stadionul Callatis şi Baza „Pescăruş“ – ce fuseseră trecute în subordinea acestei structuri în luna aprilie a anului trecut. Totodată, aleşii locali au decis, tot la cererea asociaţiei, să modifice şi protocolul iniţial semnat între asociaţie şi Consiliul Local. Astfel, s-a decis introducerea în protocol a unui articol în care se arată că, „în vederea realizării obiectivelor propuse de părţile acordului de asociere aprobat prin HCL 159/2013, Municipiul Mangalia va depune diligenţele necesare sprijinirii Asociaţiei Sportive Municipale Callatis MG în vederea desfăşurării pregătirii precompetitiţionale şi competitiţionale în cadrul bazelor sportive existente, având un program stabilit de comun acord“.

Ce i-a făcut pe aleşii locali să se răzgândească cu privire la dreptul de administrare a bazelor sportive? Potrivit şefului Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală din cadrul primăriei, Daniel Vlădescu, „bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, nu pot fi date spre concesionare sau închiriere unei asociaţii sportive, ci numai unor regii autonome şi instituţiilor publice“.

În perioada următoare, primăria va stabili şi ce serviciu urmează să se ocupe de administrarea, pe mai departe, a bazelor sportive din Mangalia.