25 iulie 2024 12:39

Cetăţenii din Mangalia şi-au făcut un hobby din a intenta procese – Numărul cererilor de chemare în judecată, în continuă creştere

Judecătoria Mangalia şi-a prezentat bilanţul activităţii desfăşurate pe parcursul anului 2012, fiecare magistrat având de soluţionat peste 812 cauze. Organigrama Judecătoriei Mangalia prevede un număr de 9 posturi judecători (2 stagiari), 14 posturi grefieri, 3 posturi grefier arhivar, 1 post agent procedural, 1 post de funcţionar public – expertul asistent responsabil cu repartizarea aleatorie a cauzelor prin programul informatic, 2 posturi de personal asimilat celui de specialitate şi 4 posturi de personal contractual.

Pe rolul Judecătoriei Mangalia s-au aflat spre soluţionare în cursul anului 2012 un număr total de 7309 de cauze. Astfel, instanţa şi-a început activitatea în anul 2012 cu un stoc de 2142 de cauze înregistrate pe rolul instanţei şi nesoluţionate până la sfârşitul anului 2011. La acest stoc de dosare s-au adăugat un număr de 5167 de cauze nou înregistrate pe rolul instanţei în cursul anului 2012.

Din totalul de 7309 de cauze, aflate spre soluţionare pe rolul instanţei, au fost soluţionate în cursul anului 2012 un număr de 5415 de cauze, stocul de dosare nesoluţionate fiind de 1907 dosare. De asemenea, la sfârşitul anului 2012, instanţa a înregistrat un număr de 525 de cauze civile a căror judecată a fost suspendată.

Comparând datele statistice întocmite la nivelul instanţei în anii precedenţi cu cele întocmite pentru anul 2012, se remarcă o creştere a numărului de cereri de chemare în judecată cu soluţionarea cărora este învestită Judecătoria Mangalia, ponderea fiind reprezentată de cererile civile, dar şi o scădere a stocului de dosare nesoluţionate, reportate în anul următor.

Instanţa şi-a început activitatea în anul 2012 cu un stoc de 2142 de cauze înregistrate pe rolul instanţei şi nesoluţionate până la sfârşitul anului 2011, stoc care, raportat pe materii, a avut următoarea structură :

–  48 cauze penale fără minori

 –  10 cauze penale cu minori

–  991 cauze civile

–  659 plângeri contravenţionale

–  322 cauze cu minori şi de familie

–  98 cauze cu profesionişti

–  14 cauze încuviinţare silită.

La acest stoc de dosare s-au adăugat un număr de 5167 de cauze nou înregistrate pe rolul instanţei în cursul anului 2012, structurate pe materii astfel:

–  514 cauze penale fără minori

–  3   cauze penale cu  minori

–  1273 cauze civile

–  1039 plângeri contravenţionale

–   492 cauze cu minori şi familie

–   408  cauze cu profesionişti

–  1438  cauze încuviinţare executare silită.

Din totalul de 7309 de cauze aflate spre soluţionare pe rolul instanţei, au fost soluţionate în cursul anului 2012 un număr de 5415 de cauze.

Structurarea, pe materii, a cauzelor soluţionate de Judecătoria Mangalia este următoarea:

– 11 cauze penale cu minori

–  490 cauze penale fără minori

–  1440 cauze civile

–  1153 plângeri contravenţionale

–  551 cauze cu minori şi familie

 – 386 cauze cu profesionişti

–  1371 încuviinţare executare silită.

Judecătoria Mangalia a fost sesizată şi a soluţionat în cursul anului 2012 un număr de 37 de propuneri de arestare preventivă, 13 cereri de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse în faza de urmărire penală şi un număr de 9 cereri de emitere a autorizaţiei de percheziţie.