25 iulie 2024 12:58

Consilierii județeni s-au reunit în ședință ordinară. Iată ce puncte de pe ordinea de zi au dezbătut aleșii

Ședință a CJC

Ședință a CJC

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 21 februarie 2024, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota un număr de 18 proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Patru dintre acestea nu au îndeplinit numărul necesar de voturi, pentru a fi aprobate. Este vorba despre proiectul cu nr. 41/13.02.2024 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al „Drumuri Județene Constanța S.A.”, proiectul nr. 46/14.02.2024 privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Asociatiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța (ADDJC)  în baza Hotărârii Consiliului Judetean Constanța nr. 36/17.02.2021 și repartizarea unor spații în cadrul imobilului Bloc L4, proiectul nr. 47/14.02.2024 privind repartizarea unor spații din cadrul imobilului Bloc L4 și proiectul nr. 50/14.02.2024 privind revocarea mandatului acordat ADDJC prin Hotărârea Consiliului Judetean Constanța nr. 317/22.11.2022.

Primul proiect înscris pe ordinea de zi a făcut referire la aprobarea costurilor medii anuale, în anul 2024, pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției si promovării drepturilor copilului și persoanei adulte cu handicap ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Costul standard este suma minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculată pentru un beneficiar sau pentru tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate și altor criterii prevăzute de lege. Materialul propus a fost fundamentat pe baza propunerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și poate fi consultat aici.

Pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul privind preluarea bunului imobil (teren) în suprafață de 8556 mp, situat în Strada Morii, nr. 8, comuna Amzacea, din domeniul public al UAT Comuna Amzacea în domeniul public al Județului Constanța, în vederea modernizării „Oborului General Scărișoreanu”. Prin realizarea acestui obiectiv se urmărește creșterea productivității, competivității și calității produselor agricole, facilitarea asocierii producătorilor și a accesului organizat al producătorilor și consumatorului final către pieţele de desfacere.

Un alt proiect aprobat a vizat trecerea unor bunuri imobile cuprinse în anexă  a hotărârii 38/13.02.2024, din domeniul public al U.A.T. Băneasa şi administrarea Consiliului Local al Comunei Băneasa în domeniul public al U.A.T. Judeţul Constanţa şi administrarea Consiliului Județean Constanța. Acest demers s-a realizat în scopul înființării unui Centru de acordare a serviciilor necesare prevenirii şi tratării dependențelor (dezintoxicare). Mai multe informații regăsiți aici.

Tot astăzi, aleșii locali au aprobat regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale județului Constanța, alocate pentru activități nonprofit de interes general. Astfel, Consiliul Județean Constanța își propune să susțină și în anul 2024, proiectele sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică, proiectele culturale, dar și proiectele sociale/sănătate. Programul din acest an implică un cuantum total de 13.000.000 lei, din care 5.500.000 lei vor fi alocați proiectelor sportive, 6.000.000 lei vor merge la cele mai bune proiecte culturale, iar 1.500.000 lei vor fi alocați proiectelor din domeniile social și sănătate. Programul anual, Metodologia Generală pentru atribuirea contractelor de finanțare și Ghidul solicitantului pentru fiecare domeniu de activitate, pot fi consultate aici.

Avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unităților Administrativ Teritoriale – orașul Cernavoda, Hârșova, Murfatlar și municipiul Constanța, pentru anul 2024, a făcut obiectul altor patru proiecte de hotărâre dezbătute și aprobate în ședința de astăzi. Planurile cuprind date detaliate cu privire la numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente sau propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare. Măsurile propuse prin aceste planuri au ca obiectiv îmbunătățirea serviciilor sociale oferite populației beneficiare, fiind în concordanță cu Strategia județeană privind serviciile și protecția copilului 2022-2027, aprobată la nivelul CJC.

Un număr de patru proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au vizat activitatea Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța. Dintre acestea, doar două proiecte au fost aprobate de aleșii locali. Mai exact, proiectul cu nr. 48/14.02.2024 privind revocarea mandatului acordat ADDJC prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 315/22.11.2022 și proiectul cu nr. 49/14.02.2024 privind revocarea mandatului acordat ADDJC prin Hotărârea Consiliului Judetean Constanța nr. 316/22.11.2022.

Menționăm faptul că decizia de încetare a celor două mandate acordate Asociației a fost în strânsă legătură cu modul de îndeplinire a sarcinilor încredințate de Consiliul Județean Constanța în noiembrie 2022. Perioada de timp scursă între data acordării acestor mandate și până în prezent a demonstrat faptul că îndeplinirea de către ADDJC a activităților ce fac obiectul mandatelor, a fost de natură a întârzia major atingerea obiectivelor pe care autoritatea publică județeană și le-a propus.

Primul proiect vizează obiectivele de investiție “Modernizare DJ 391, tronsonul Tuzla-Biruința” și „Modernizare DJ 393, tronsonul Techirghiol-Arsa”. Pentru acestea, Asociației i-a fost acordat un mandat în vederea efectuării tuturor demersurilor pentru punerea la dispoziția CJC a documentațiilor tehnico-economice aferente cererilor de finanțare depuse de UAT Județul Constanța prin PNI Anghel Saligny. Deficiențele constatate în conținutul documentațiilor depuse la CJC, dar și necesitatea stringentă de a intra în posesia documentației complete, pentru a putea demara procedurile de achiziție pentru proiectare și lucrări de execuție, au condus la supunerea acestui proiect, dezbaterii și votului aleșilor locali. Proiectul a fost aprobat cu un număr de 29 de voturi pentru, cu asumarea amendamentului de a înlocui, în titlul și cuprinsul hotărârii, termenul de “revocare” cu  termenul de “încetare”. Mai multe informații regăsiți aici.

Ce de-al doilea proiect aprobat, vizează încetarea mandatului acordat ADDJC pentru  efectuarea tuturor demersurilor necesare elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru amplasamentele incluse în cadrul proiectului „Puncte de debarcare la Marea Neagră și la Dunăre” și elaborarea costurilor și a oportunității modernizării și extinderii obiectivului “Obor General Scărișoreanu”. Până la acest moment nu a fost predat Consiliului Județean Constanța, niciun document care să releve stadiul acestei investiții. Proiectul a fost aprobat cu un număr de 35 de voturi pentru, cu asumarea de către inițiator a două amendamente, ce prevăd, pe de o parte, înlocuirea, în titlul și cuprinsul hotărârii, a termenului de “revocare” cu  termenul de “încetare” și pe de altă parte, asumarea răspunderii conducerii CJC ca până la sfârșitul lunii decembrie a acestui an, să fie realizat și prezentat un studiu complet DALI pentru acest obiectiv de investiție. Mai multe informații despre acest proiect de hotărâre, regăsiți aici.

Nu în ultimul rând, pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul privind înființarea serviciului social cu cazare „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CabR) Ovidiu”, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare. Serviciul, de tip rezidențial, va cuprinde un ansamblu de activități, cu preponderență de abilitare și reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea dezvoltării potențialului personal.

Ședința s-a ținut în regim mixt, fiind prezenți în total 37 de consilieri județeni.