20 aprilie 2024

Creșa nr. 1 Mangalia ANGAJEAZĂ. Este scos la concurs postul de contabil

Contabil

Contabil

Creșa nr. 1 Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de administrator financiar (contabil), studii superioare, grad profesional I.

Condiţii și cerințe specifice pentru ocuparea funcției de administrator financiar (contabil), grad profesional I:

  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
  2. cunoștințe de utilizare și operare PC (Word, Excel, baze de date – programe specifice de contabilitate), constituie un avantaj;
  3. vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani și 6 luni;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 27.02.2024 – 11.03.2024 ora 16,00, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, date de contact: telefon 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Ciocîia Gabriela Corina, consilier – Serviciul Resurse Umane.

Calendarul de desfășurare a concursului:

  • Depunere dosare:27.02.2024 – 11.03.2024 Ora 16,00
  • Proba scrisă: 19.03.2024, ora 10,00 la sediul din șos. Constanței, nr.13
  • Interviul : 25.03.2024 ora 10,00 la sediul din șos. Constanței, nr.13