20 aprilie 2024

Finanţarea sportului în Mangalia, numai pe bază de proiecte

Cluburile sportive din Mangalia nu vor mai primi fonduri de la primărie decât în baza unui proiect viabil, aprobat de o comisie specială. Astfel, potrivit unei decizii a aleşilor locali, în 2014 asociaţiile de profil vor putea să ceară bani numai în baza a două programe: „Promovarea sportului de performanţă“ şi „Sportul pentru toţi“. Noul regulament de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Mangalia a proiectelor structurilor sportive pe anul în curs, are drept scop susţinerea financiară parţială a acţiunilor şi activităţilor interne şi internaţionale a structurilor sportive din localitate, alături de susţinerea unor evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional.

„Promovarea sportului de performanţă“ va susţine jocurile sportive pentru secţiile pe ramură de sport a structurilor sportive de veterani şi senior, participante în prima divizie/ligă a Campionatului naţional, Cupa României, Campionatele şi Cupele mondiale, europene, JO, precum şi alte competiţii oficiale. Proiectul se adresează şi secţiilor de seniori care retrogradează în a doua divizie şi au ca obiectiv promovarea în anul următor competitiţional, dar şi secţiilor pe ramură de sport a structurilor sportive de juniori, la categoriile I, II şi III şi categoriile de vârstă copii, participante în prima divizie/ligă a Campionatului naţional, regional (zonal) sau şcolar de juniori, turnee finale şi competiţii internaţionale oficiale.

Primăria va finanţa taxele, chiriile, transportul, dar şi dulciurile şi sucurile

 

„Sportul pentru toţi“ are drept obiectiv atragerea şi educarea cât mai multor cetăţeni, din toate categoriile sociale şi de vârstă, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea mişcării în aer liber.

Cei ce au întocmit prezentul regulament afirmă că vor asigura libera concurenţă a tuturor celor ce vor să aplice pentru finanţare, dar şi transparenţa totală, prin punerea la dispoziţia celor interesaţi a informaţiilor referitoare la finanţarea nerambursabilă. Finanţarea de la primărie va trebui însoţită de o contribuţie proprie a beneficiarului, de minimum 10% din valoarea totală. Un alt principiu care stă la baza contractelor de finanţare va fi cel al ponderii procentuale, adică structurile sportive vor fi susţinute cu până la 90% din bugetul necesar, iar evenimentele sportive cu cel puţin… 10%!

Pentru a deveni eligibile, asociaţiile sportive trebuie să facă dovada, printre altele, că nu au obligaţii de plată din anul anterior fiscal către primărie şi nici dosare în instanţă cu această instituţie. Ce anume va plăti primăria, în cazul în care comisia de specialitate vă va aproba dosarul? Va deconta taxele pentru competiţii, cazarea, masa, transportul, chiriile bazelor sportive, cheltuielile de arbitraj, dulciurile şi răcoritoarele, asistenţa şi asigurările medicale, premiile, echipamentele sportive etc.

La polul opus, nu vor fi achitate de instituţia finanţatoare dezvoltarea infrastructurii solicitantului, activităţile generatoare de profit, achiziţia de terenuri, clădiri sau obiecte de inventar şi nici… băuturile alcoolice şi ţigările!