25 iulie 2024 9:56

Iată noile modificări ale organigramei primăriei (facsimil)

Consilierii locali au aprobat, în urmă cu câteva momente, organigrama, statele de funcţii şi planul de ocupare pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcţiei Poliţiei Locale şi Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei. Organigrama primăriei are, în acest moment, 312 posturi, dintre care: 113 primărie, 40 Poliţia Locală, 9 Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei, 83 Serviciul Asistenţă Socială, 44 ADPP şi 23 Complexul Cultural „Callatis“. Prin votul consilierilor locali, s-a aprobat trecerea Compartimentului Control Asociaţii de Proprietari de la Direcţia Juridică la  Direcţia Generală Economică, la fel şi Compartimentul Energetic şi cel de Igienă Publică. Direcţia de Turism va purta denumirea, de astăzi, de Direcţia Turism şi Mediul de Afaceri, care va îngloba Compartimentul Relaţii Internaţionale.

 Unicul amendament la proiectul de hotărâre al primarului Cristian Radu a fost înaintat de consilierul local Ghiuliean Membulat, care a ţinut să fie menţinută denumirea de „Direcţia Generală Economică“, ce s-ar fi dorit, prin noua organigramă, schimbată în „Direcţia Generală de Management Fiscal şi Control“. Amendamentul a fost votat favorabil de 14 consilieri din cei 18 prezenţi.