17 aprilie 2024

La nivelul municipiului Mangalia, peste 2500 de persoane primesc alimente de la Uniunea Europeană

Şi pe parcursul acestui an, va continua distribuirea de ajutoare alimentare comunitare pentru persoanele defavorizate social, în conformitate cu prevederile HG nr. 600/2009 şi HG nr. 950/2012 în cadrul planului PEAD (Planul European de Ajutoare catre persoanele Defavorizate). Beneficiarii acestor ajutoare, trimise de Uniunea Europeană în cadrul programului PEAD 2013, sunt familiile şi persoanele singure care primesc ajutor social, persoanele cu handicap grav şi accentuat, pensionarii sistemului public de pensii cu venituri sub 400 lei, şomerii indemnizaţi care se încadrează în prevederile unor legi speciale (veterani, deportaţi, deţinuţi politici etc).

Potrivit Biroului Mass-Media, din cadrul Primăriei Mangalia, categoriile de persoane care vor beneficia de astfel de ajutoare sunt următoarele:

– familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

– şomerii înregistraţi potrivit prevederilor Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
– persoanele cu handicap grav şi accentuat (nu şi gradul mediu), adulţi şi copii, neinstituţionalizate.

Începând din acest an, au fost incluse şi persoanele beneficiare ale prevederilor mai multor legi, printre care:

– Legea nr. 49/1991, privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 44/1994, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 49/1999, privind pensiile IOVR, cu modificările şi completările ulterioare,

– Legii nr. 309/2002, privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare.

Ajutorul acordat de Uniunea Europeană constă în produse alimentare, care se distribuie o singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la momentul repartizării acestuia, chiar dacă se regăseşte în acea perioadă în mai multe dintre situaţiile menţionate mai sus. În cadrul planului anual de distribuţie 2012– 2013, fiecărui beneficiar eligibil îi revin următoarele cantităţi de produse alimentare: 3 kg de zahăr, 4 kg de mălai, 6 kg de orez, 2 pungi paste făinoase, 5 pachete de biscuiţi, o cutie de bulion, o cutie de roşii în bulion, 2 cutii de mazăre, un kg de fasole. Alimentele se distribuie la cantina socială, de luni până joi, între orele 09.00 – 15.00, respectiv vineri, între 09.00 – 12.00.

În municipiul Mangalia, există 2563 de persoane beneficiare ale ajutoarelor alimentare comunitare. Dintre acestea 1139 sunt pensionari, 529 – persoane adulte cu handicap, 528 – şomeri, 275 – persoane care realizează venit minim garantat, 28 – alte categorii de persoane.

1 thought on “La nivelul municipiului Mangalia, peste 2500 de persoane primesc alimente de la Uniunea Europeană

Comments are closed.