24 iunie 2024

Primăria cere ajutor pentru a rezolva problemele urbei: se înfiinţează Consiliul Consultativ Cetăţenesc

O structură consultativă, la nivelul Municipiului Mangalia, va intra în vigoare în câteva zile. Potrivit consilierilor locali, care au aprobat înfiinţarea Consiliului Consultativ Cetăţenesc Mangalia, acesta ar urma să fie o structură de interes local, fără personalitate juridică, ai căror membri vor participa, în mod voluntar, la culegerea şi transmiterea de informaţii privind problemele comunităţii, asigurând, astfel, o mai bună relaţie între cetăţeni şi autorităţile publice locale.

Scopul înfiinţării CCC ar fi acela de identificare a problemelor cu care se confruntă cetăţenii urbei şi stabilirea priorităţilor în rezolarea acestora. Poate fi membru al consiliului, orice cetăţean major, care nu a săvârşit fapte penale, ce are domiciliul sau reşedinţa în Mangalia ori care îşi desfăşoară activitatea în localitate şi înţelege să participe la activitatea CCC. Biroul consiliului consultativ este format din preşedinte, vicepreşedinte (aleşi pentru mandate de trei luni), secretar (ales pentru un mandat de un an), alături de 7-19 membri. Alegerea membrilor se face în cadrul şedinţei de constituire.

Vreţi să deveniţi membru au CCC? Iată condiţiile!

 Poate deveni membru al CCC orice reprezentant al cultelor religioase, al sindicatelor, micilor întreprinzători, patronilor din industria hotelieră, ai celor din sistemul de sănătate şi educaţional, pensionarilor, rromilor, asociaţiilor de proprietari şi oamenilor de cultură, sportivilor etc. Fiecare dintre aceste categorii, ce au personalitate juridică, îşi poate desemna, prin decizie scrisă, reprezentantul în CCC. În cazul celor fără personalitate juridică, reprezentantul Consiliului Consultativ Cetăţenesc va fi desemnat prin consens, în urma consultărilor. Nu pot fi membri ai CCC reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale – senatori, deputaţi, miniştri, primarul, preşedintele CJC, prefectul, consilierii locali sau judeţeni, şefii de deconcentrate, angajaţii aparatului de specialitate al primarului, şefii de servicii publice locale.

Membrii CCC sunt aleşi pe timpul mandatului autorităţii publice locale. La şedinţele CCC pot participa consilierii locali, aceştia având obligaţia să ridice, în şedinţele Consiliului Local, cele mai importante probleme de interes cetăţenesc. Mai mult, CCC are dreptul să acorde aviz consultativ negativ sau pozitiv proiectelor de hotărâre iniţiate de primar sau de consilierii locali. Calitatea de membru încetează prin demisie, deces sau excludere.

Activitate pe bază de voluntariat, „fără alte facilităţi“

 Membrii CCC îşi vor exercita mandatul pe bază de voluntariat, fără retribuţii sau alte facilităţi. Regulamentul, aprobat de consilierii locali, va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării sale în presa locală şi/sau pe site-ul Primăriei. După 15 zile de la intrarea în vigoare a regulamentului, primarul va fixa prima şedinţă a CCC, cea de constituire, dată ce va fi comunicată prin presa locală. După apariţia publică a regulamentului, persoanele interesate sa ocupe un loc în Consiliul Consultativ vor depune o cerere la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, prin care îşi vor exprima intenţia de a candida.

Consiliul Consultativ Cetăţenesc al Mangaliei nu este primul de gen din România. Astfel de organisme mai sunt prezente şi în localităţi, precum Tecuci sau Arad, însă municipiul Craiova are regulamentul cel mai apropiat, ca model, de cel al urbei noastre.

1 thought on “Primăria cere ajutor pentru a rezolva problemele urbei: se înfiinţează Consiliul Consultativ Cetăţenesc

Comments are closed.