21 aprilie 2024

Școala Gimnazială nr. 1 Contraamiral Petrică Stoica din Pecineaga derulează proiectul ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Școala Gimnazială nr. 1 Contraamiral Petrică Stoica din Pecineaga derulează proiectul ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”, cu o valoare de 139.061 de euro.

Obiectivele acestui proiect sunt:

  • îmbunătățirea situației la învățătură și a promovabilității;
  • creșterea ponderii mediilor peste 6 și a procentului de promovare a examenului de evaluare națională;
  • prevenirea riscului de abandon școlar prin integrarea în mediul favorabil învățării a elevilor aparținând grupurilor vulnerabile, prin participarea acestora până in 2025 la programe extrașcolare menite să le crească motivația pentru învățare;
  • consolidarea relației elevi-părinți -școala prin implicarea până în 2025 a cel puțin 30 % dintre părinții din grupul țintă în activități de informare;
  • îmbunătățirea calității procesului educațional prin stagii de formare pentru cadrele didactice.

VALOAREA TOTALĂ: 139.061,52 EURO

DATA ÎNCEPERII PROIECTULUI: 27.09.2022

DATA FINALIZĂRII PROIECTULUI: 26.09.2025

IMPACTUL PROIECTULUI:

ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ: creșterea stimei de sine și a motivației pentru învățare,îmbunătățirea rezultatelor școlare curente ,promovarea examenului la evaluare națională

ASUPRA PĂRINȚILOR : implicarea într-o mai mare  măsură a părinților în relația cu școala cât și în relația emoțională cu proprii copii și o creștere a nivelului de educație al familiei

ASUPRA COMUNITĂȚII: implicarea comunității în pregătirea elevilor din grupul țintă pentru integrarea cu succes în câmpul muncii și conștientizarea rolului pe care îl are asupra educației elevilor.