24 iunie 2024

Secţiile de votare au fost verificate de pompieri

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, prin personalul Inspecţiei de Prevenire, a efectuat acţiuni de verificare a clădirilor în care sunt organizate secţiile de votare şi modul în care sunt respectate măsurile de apărare împotriva incendiilor.

Organizatorilor tuturor celor 551 secţii de votare, le-au fost transmise măsurile de apărare împotriva incendiilor. În acest context şi cetăţenii cu drept de vot trebuie să respecte următoarele măsuri principale de apărare împotriva incendiilor:

  1. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în afara locurilor destinate procesului electoral;
  2. Respectaţi indicatoarele de pe traseul de acces către secţiile de votare şi ale căilor de evacuare în caz de manifestare a unei situaţii de urgenţă;
  3. Nu aruncaţi în interiorul urnelor de votare materiale inflamabile;
  4. Este interzis cu desăvârşire fumatul în interiorul secţiilor de votare;
  5. Parcarea autoturismelor se va face în vecinătatea locaţiilor unde vor fi amenajate secţiile de votare astfel încât să nu blocheze ori îngusteze căile de acces necesare pentru intervenţia autospecialelor de stins incendii;
  6. În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:

– evacuarea tuturor persoanelor aflate în clădire precum şi a bunurilor utilizate în procesul electoral;

– anunţarea incendiului la numărul unic de apel 112;

– stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie.