84,02 % – rata de promovare la proba scrisă a Concursului pentru ocuparea posturilor didactice, înainte de contestații

Miercuri, 27 iulie a.c., au fost afişate la cele trei centre de concurs (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Liceul Teoretic „Traian”), rezultatele probei scrise din cadrul Concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar…