77,85 % dintre candidații participanți la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, note peste 5 (cinci)

  478 de candidați (77,85 %) au obținut note >5 (cinci) la concursul de ocupare a posturilordidactice/catedrelorvacante/rezervateînînvăţământ din acest an, 136, note sub 5 (cinci), 4, nota 10 și cinci candidați, note între 1,00-2,00. Contestaţiile se depun în perioada 18-19…