25 iulie 2024 14:08

Acesta este Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului, aferent anului 2013

Consiliul Local Mangalia a aprobat, în urmă cu câteva zile, Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului, aferent anului 2013. Acesta a fost aprobat în conformitate cu Legea Funcţionarilor Publici, în care se arată că, prin acest plan, sunt stabilite numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici, cele rezervate promovării rapide, cele ce vor fi ocupate prin recrutare, cele ce urmează a fi înfiinţate, cele supuse reorganizării, numărul maxim al funcţiilor publice pe fiecare clasă, categorie şi grade profesionale, precum şi cele de conducere şi al funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.

Potrivit adresei nr. 1656313 din 10 octombrie 2012, a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici către Primăria Mangalia, acest plan nu a ridicat niciun fel de observaţie si, deci, este unul viabil. Vă prezentăm şi noi, în continuare, Planul de ocupare a funcţiilor din primăria Mangalia pentru anul ce vine, precum şi raportul ce a stat la baza acestuia: