17 aprilie 2024

CL Mangalia a aprobat contractarea unui împrumut de la Ministerul de Finanţe

Consilierii locali din Mangalia au votat, marţi, într-o şedinţă de îndată, un proiect de hotărâre privind aprobarea contractării, de la Ministerul Finanţelor Publice, a unui împrumut din vărsămintele din privatizare, în valoare de maximum 19.436.969 lei, cu o maturitate de până la 5 ani. Potrivit proiectului iniţiat de primarul Cristian Radu, banii vor fi folosiţi pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea municipalităţii, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări. Din document mai reiese că plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului se asigură integral din bugetul local al Primăriei municipiului Mangalia. De asemenea, ordonatorul principal de credite se obligă să publice, trimestrial, pe pagina de internet a Primăriei, pe toată durata serviciului datoriei publice locale, următoarele date: hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; gradul de îndatorare a Primăriei municipiului Mangalia; durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.