22 iunie 2024

Județul Constanța are nevoie de centre de dezintoxicare. Iată propunerile Asociației de Prevenire, Evaluare și Terapii în Adicții „EQUITAS” pentru candidații politici

Oprișan

Scrisoare deschisă adresată candidaților la alegrile locale din județul Constanța:„Alegerile locale și europarlamentare din data de 9 iunie 2024, reprezintă un punct de cotitură în istoria unuia dintre cele mai importante județe ale României.

Constanța a fost, este și va fi leagănul unei părți a civilizaței noastre, pe care trebuie să o păstrăm și să o dezvoltăm pentru noi, dar, mai ales, pentru generațiile ce vin.

Stimați candidați la alegerile locale și europarlamentare din Constanța,

Cu condescendență ne adresăm dumneavoastră, fiindcă sunteți cei de care va depinde viitorul nostru și al copiilor noștri, iar politica dumneavoastră privind comunitatea constănțeană, de la orașe, comune și sate va stabili standerdele vieții pentru o perioadă de timp.

Asociația de Prevenire, Evaluare și Terapii în Adicții „EQUITAS” Constanța este o persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă și neguvernamentală, autonomă din punct de vedere structural, funcțional și economic.

Ne-am constituit în vederea creşterii calităţii actului psiho-medico-social, a promovării cercetării clinice, fundamentale, translaţionale, experimentală şi aplicativă în domeniul dependențelor, precum și promovării unor comportamente pro-sociale în cadrul membrilor comunității, de solidaritate și într-ajutorare pentru creșterea calității vieții persoanelor și familiilor aflate în dificultate, indiferent de vârstă, gen, religie, etnie, categorie socială.

Dorim, prin ceea ce facem, să facilităm accesul la servicii sociale, psihologice, educaționale, medicale și culturale, pentru toți cei care au nevoie, din comnitatea noastră.

Pot fi oferite, în principal, activități care să aibă un impact pozitiv major asupra celor care ne cer ajutorul:

  • Servicii de prevenire a adicțiilor (droguri, jocuri de noroc, pornografie, etc.):

– Evaluarea, analiza, diagnoza situațiilor problematice cauzate de traficul/consumul de droguri și jocurile de noroc;

– Consiliere pentru identificarea celor mai eficiente soluții de intervenție preventivă;

– Informarea, conștientizarea, educarea copiilor, adolescenților și tinerilor;

– Informarea, conștientizarea, educarea adulților implicați în procesul educativ;

– Conceperea, implementarea și managementul proiectelor de prevenire a adicților.

  • Servicii de informare pentru specialiștii cu atribuții în domeniul adicțiilor.
  • Activitățiti de voluntariat adresate elevilor, studenților și persoanelor interesate în derularea de activitati în domeniul prevenirii și tratării adicțiilor
  • Activități în sfera academică
  • Activități de practică în sfera adicțiilor adresate elevilor si studenților
  • Activitați de tip identificare, atragere si motivare a persoanelor consumatoare de droguri, dar și cu alte dependențe către serviciile de tartare și recuperare
  • Servicii de tratare și recuperare a persoanelor cu dependențe

Doamnelor și domnilor,

Apreciem, având în vedere creșterea fulminantă a fenomenului în problemetica dependențelor de orice fel, că dumneavoastră reprezentați vectorul principal în ceea ce reprezintă schimbarea de viziune în politicile generale de însănătoșire a societății.

De aceea, vă rugăm să includeți, cu prioritate, pe agenda viitoarelor dumneavoastră mandate, problemele legate de prevenirii adicțiilor (alcool, droguri și jocuri de noroc), precum și tratarea persoanelor dependente de aceste substanțe și comportamente nocive.

De ce ne adresăm dumneavoastră?

În actualul context social, la nivel planetar, european, național și în județul Constanța problema drogurilor continuă să reprezinte o provocare cu implicații grave pentru domeniul sănătății și cel social, în special prin încălcărilor frecvente de lege. Evoluțiile ultimilor ani arată  schimbări ale tiparelor de consum, diversificarea noilor substanțe cu proprietăți psihoactive, consumul de solvenți (protoxidul de azot), dar și diverse cocktail-uri de medicamente luate fără rețetă în combinație cu alcool. Toate acestea generează îngrijorări ale specialiștilor din domeniul antidrog, dar și ale comunității.

Procesul de globalizare, caracterizat de mișcarea liberă a persoanelor și bunurilor, dezvoltarea noilor tehnologii informatice precum și mondializarea crimei organizate au determinat provocări noi în răspândirea acestui fenomen. Județul Constanța nu face excepție, mai ales datorită poziției geografice (frontieră maritimă europeană, cu importante porturi).

De asemenea, în perioada sezonului estival, se evidențiază prevalențe crescute ale consumului de substanțe psihoactive (canabis, substanțe psihoactive stimulante și substanțe noi psiho-active), mai ales în rândul adolescenților și tinerilor.

Dorim, alături de dumneavoastră și de autoritățile responsabile ale statului, să adaptăm continuu  măsurile  locale la noile tendințe ale consumului de droguri, la condițiile sociale și economice, la ceea ce reprezintă realitatea concretă.

Strategia UE în domeniul drogurilor 2021-2025 precizează faptul că pentru a avea cât mai mult succes în reducerea riscurilor și a efectelor nocive asociate consumului de droguri, sunt esențiale promovarea și încurajarea participării active a societății civile, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale, a adolescenților și tinerilor, a beneficiarilor serviciilor legate de tratarea dependenței de droguri, a comunității științifice și a altor experți la elaborarea și implementarea politicilor în materie de droguri.

De asemenea, este imperativ să se asigure un nivel adecvat de resurse tuturor serviciilor destinate persoanelor care consumă droguri, la nivel local, regional și național.

Conform datelor rezultate din studiile derulate de Agenția Națională Antidrog, cele mai mari rate de consum se observă în rândul populației tinere (15-34 ani). Diferențele de tendință în ceea ce privește consumul oricărui drog ilicit, înregistrate în rândul populației generale, respectiv al populației tinere, pot fi explicate prin revigorarea interesului pentru noile substanțe psihoactive atât în rândul populației generale, cât și al celei tinere, dar și prin evoluția consumului de canabis, care își continuă evoluția ascendentă.

Consumul de stimulanți a fost pus în evidență de rezultatele Studiului privind analiza drogurilor în apele uzuale la nivelul mun. București. Pentru cocaină și MDMA, acestea au indicat pentru populația de referință un model de consum de tip recreațional, înregistrându-se medii ale consumului din timpul weekend-ului mai mari față de cele din cursul săptămânii.

În ceea ce privește populația școlară, Studiul ESPAD derulat la nivel național de Agenția Națională Antidrog demonstrează că 1 din 10 elevi de 16 ani a consumat un drog ilicit cel puțin o dată până la această vârstă, pe primele locuri situându-se canabisul, urmat de noile substanțe psihoactive.

Categoriile de droguri pentru care s-a solicitat asistență la nivel regiunii de Sud-Est în anul 2022 este dominat de canabis, urmat de noile substanțe psihoactive și stimulanți.

Singurul studiu realizat și dat publicității în anul 2017 de Agenția Națională Antidrog, la nivelul jud. Constanța, privind prevalența consumului de tutun, alcool și droguri în rândul populației școlare de nivel liceal și profesional a relevat următoarele aspecte:

–  47% din respondenți au fumat cel puțin o dată până la această vârstă;

– 91% din respondenți au consumat alcool cel puțin o dată până la această vârstă. Dintre aceștia 41% au consumat alcool cu inducerea stării de ebrietate;

– 8% din respondenți au consumat droguri cel puțin o dată până la această vârstă.

În ceea ce privește activitățile privind jocurile de noroc (atât legale cât și ilegale) acestea s-au dezvoltat din ce în ce mai mult în România după anul 1989.

Îndiferent de situația econimiei de-a lungul timpului, aceste activități și-au majorat constant veniturile. Apar, într-adevăr, încasări mai mari din taxe și impozite la bugetul de stat, dar aspectele negative sunt dezastruoase, creând multe probleme sociale, de la dependența problematică a jucătorilor, cu impact devastator în raport cu familia, până la sinucideri sau infracționalitate asociată.

O statistică a activităților jocurilor de noroc cât mai detaliată se impune a fi realizată în perioada imediat următoare având în vedere faptul că până în prezent nu sunt realizate studii în acest sens.

Relevant este faptul că cererile pentru tratament de adicție de jocuri de noroc au crescut exponențial în ultimi ani.

Doamnelor și Domnilor Candidați,

Vă rugăm să analizați și să decideți cu privire la orientarea acțiunilor dumneavostră politice, cu impact direct asupra cetățenilor și fenomenelor sociale, către următoarele propuneri de interes imediat pentru societatea constănțeană:

1)   Inființarea funcției de Primar de Noapte, reprezentată de o echipă mixtă desemnată de primarii aleși, formată din decidenți ai autorității locale și personae de o ireproșabilă probitate morală din societatea civilă, care să supraveghezel viața de noapte a orașelor și comunelor, sesizând orice fel de abatere de la normele comportamentale, comunitatea devenind astfel mai sigură;

2) Înființarea unei secții clinice de psihiatrie pediatrică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța;

3) Înființarea unei secții de dezintoxicare în cadrul Secției Clinice de Psihiatrie Palazu Mare din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța;

4) Asigurarea implementării programelor de menținere cu Metadonă, și Naloxonă pentru dependenții de heroină, precum și a programului de menținere cu Naltrexonă pentru dependenții de alcool, în cadrul Secției Clinice de Psihiatrie Palazu Mare din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța. Obiectivele acestor programe sunt de diminuare a gradului de risc pentru dependenți și pentru ceilalți (agresivitate fizică și verbală), creșterea motivației, prevenirea recăderilor, creșterea ratei de menținere în tratament și nu în ultimul rând ameliorarea stării de sănătate;

5) Efectuarea unui Studiu privind prevalența consumului de tutun, alcool și droguri realizat cu sprijinul Agenției Naționale Antidrog și a unui Studiu privind prevalența jocurilor de noroc realizat cu sprijinul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în populația generală a județului Constanța. Aceste studii sunt necesare în vederea realizării unei diagnoze privind fenomenul drogurilor și al jocurilor de noroc pe raza județului Constanța;

6Crearea de oportunități de derulare/practicare a activităților sportive (dotarea parcurilor cu aparate pentru sport, amenajarea plajelor pentru practicarea activităților sportive (beach volei, fotbal pe plajă, etc.), deschiderea terenurilor de sport ale unităților de învățământ pentru populația generală (în afara orelor de școală). Atragerea de competiții sportive naționale și internaționale pe litoral, în special în perioada sezonului estival;

7) Modernizarea infrastructurii sportive a orașelor (terenuri de sport, săli de sport, bazine de înot);

8) Dezvoltarea de programe și proiecte pentru practicarea sportului de masă;

9) Diversificarea formelor de distractie pe timp de noapte utilizând forme de artă și cultură urbană nocturnă;

10) Sprijinirea societății civile în ceea ce privește creșterea intervențiilor preventive în domeniul adicțiilor, cu accent pe anticiparea tendințelor și, implicit a dezvoltării politicilor și măsurilor adecvate și necesare;

11) Amenajarea de parcări (500 locuri) la intrarea în stațiunea Costinești și loc. Vama-Veche care să decongestioneze trotuarele și partea carosabilă, prevenind astfel producerea de evenimente rutiere;

12) Asigurarea unei alei pietonale între localitățile 2 Mai și Vama-Veche pentru deplasarea turistilor în siguranță și prevenirea evenimentelor rutiere.

Suntem convinși că disponibilitatea dumneavoastră de a vă apleca către problemele comunității constănțene este una reală și nutrim speranța că, începând cu data de 09 iunie 2024, veți fi vârful de lance al unor programe care vor schimba vizibil viața noastră, a tuturor.

Vă asigurăm că Asociația de Prevenire, Evaluare și Terapii în Adicții „Equitas” Constanța vă va acorda un sprijin permanent în tot ceea ce veți face pentru binele oamenilor și va deveni cel mai important partener al dumneavoastră, pe linia prevenirii și tratării adicțiilor.

Vă urăm mult succes tuturor!Ț

Cu aleasă considerație,

Marius Cristian OPRIȘAN

Președintele Asociației de Prevenire, Evaluare și Terapii în Adicții „EQUITAS” Constanța